Provođenje reformske mjere Vlade RH - povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama

U okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“, mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“ te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) omogućeno je posebnim zakonima povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem toga, od 01. siječnja 2020. godine prestati će sa radom Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Svi poslovi, osim poslova upravne inspekcije i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje je do sada obavljao Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, a to su poslovi iz područja gospodarstva (obrt, ugostiteljstvo, turizam, trgovina, cestovni prijevoz), društvenih djelatnosti (hrvatski branitelji, obrazovanje, sport i kultura), područja opće uprave (državne matice, registri birača, besplatna pravna pomoć i udruge) te imovinsko pravni poslovi povjeriti će se na obavljanje upravnim odjelima Šibensko-kninske županije.

Povjeravanjem poslova državne uprave županijama, za građane i ostale korisnike usluga u dosadašnjim uredima državne uprave u županijama neće biti promjena u smislu ukidanja ili smanjenja usluga, cilj ove reformske mjere je decentralizacija ovlasti koja će omogućiti županijama da neposredno i samostalno odgovaraju na potrebe građana te jednostavnije i učinkovitije rješavanje predmeta na jednom mjestu.


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik