Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Elektronička kontaktna točka - GOSPODARSTVO I TURIZAM
U okviru svoje nadležnosti Služba gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove sukladno: Zakona o trgovini (NN 87/08., 116/08., 76/09 - Odluka Ustavnog suda RH, 114/11, 68/13 i 30/14) i Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14),

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz upravnog područja gospodarstva, imovinsko-pravnih poslova i obnove. U okviru Službe za gospodarstvo za obavljanje poslova iz njenog djelokruga ustrojavaju se:Odjel za gospodarstvo obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na gospodarstvo (obrtništvo, trgovina, turizam, promet i veze, rudarstvo, poljoprivreda i šumarstvo, industrija, energetika).

Zajednički obrasci:

1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR
1a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1b. Dokumenti za upis promjena u obrtnom registru
1c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta
1d. Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta
1e. Dokumenti za odjavu obrta
2. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
2a. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka
3. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
3a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona
3b. Dokumenti za upis promjena izdvojenog pogona
3c. Dokumenti za upis prestanka izdvojenog pogona
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA IZ OBRTNOG REGISTRA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ OBRTNOG REGISTRA


GOSPODARSTVO
TURIZAM

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik