Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Elektronička kontaktna točka - KULTURA
U okviru svoje nadležnosti Služba za društvene djelatnosti, Odjel društvene djelatnosti obavlja poslove sukladno Zakonu o kazalištima (NN 71/06, 121/13 i 26/14), Pravilnika o očevidniku kazališta („Narodne novine“ broj 35/07), Zakona o muzejima (NN 110/15); Pravilnika o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Zakona o knjižnica (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sustavu (NN 139/98 i 25/17). Odjel utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje kazališta te izdaje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica. Odjel zaprima, provjerava i dostavlja Ministarstvu kulture prijave knjižnica za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba kao i prijave za upis u Očevidnik kazališta.

1. Knjižnice

Uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti

Knjižnica se može osnovati ako su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama osigurani i uvjeti propisani Zakonom o knjižnicama, a to su:

 • knjižnična građa
 • stručno osoblje
 • prostor, oprema i sredstva za rad knjižnice.

Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju navedenih uvjeta podnosi se Uredu državne uprave, Službi za društvene djelatnosti.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • odluku o osnivanju knjižnice
 • dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list)
 • dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17)
 • dokaz o osiguranoj knjižničnoj građi, stručnom osoblju, prostoru, opremi i sredstvima za rad
 • atest zdravstvene ispravnosti vode
 • atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne), uređaja i opreme

Naknada:
Upravna pristojba od 20,00 kuna po Tar.br.4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1484-OIB (uplatitelja) 

Prijava za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sustavu
Knjižnice i knjižnice u sustavu dužne su podnijeti prijave za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sustavu.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja će provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Upravi za knjižnice pri Ministarstvu kulture.

Obrasci:

Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu  
Zahtjev za izdavanje potvrde o uvjetima za osnivanje knjižnice  

2. Kazališta

Uvjeti za obavljanje kazališne djelatnosti
Odredbom Zakona o kazalištima propisano je da se kazališta mogu osnovati ako su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta.

Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se  Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • odluku o osnivanju kazališta
 • dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list)
 • dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17)
 • dokaz o osiguranom kazališnom prostoru funkcionalno pogodnom i opremljenom za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih dijela
 • dokaz o osiguranom umjetničkom osoblju te organizacijskim i tehničkim radnicima
 • atest zdravstvene ispravnosti vode
 • atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne), uređaja i opreme.

Naknada:
Upravna pristojba od 35,00 kuna po Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1484-OIB (uplatitelja)

Prijava za upis u Očevidnik kazališta
Kazališta su dužna podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja će provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Ministarstvu kulture.

Obrasci: 

Prijava za upis u očevidnik kazališta
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje kazališta  

3. Muzeji

Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
Muzeji i galerija te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužna su podnijeti prijavu za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih propisa.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja će provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Upravi za muzeje pri Ministarstvu kulture.

Obrazac:

Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravih osoba  

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik