Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Elektronička kontaktna točka - SOCIJALNE USLUGE

Djelatnost dadilje – uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje

Djelatnosti dadilje može obavljati obrtnik nakon što je pribavio rješenje o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru podnosi se Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti.
Zakonski propisi su: Zakon o dadiljama (NN 37/13), Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (NN 74/13).

Potrebni dokumenti:

  • rješenje o upisu obrta u obrtni registar
  • dokaz o pravu korištenja poslovno ili stambenom prostora (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora – u trajanju najmanje 3 godine, vlasnički list)
  • dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17)
  • pisani pristanak svih punoljetnih članova kućanstva ovjeren kod javnog bilježnika (za stambeni prostor)
  • dokaz o priključku na električnu i telefonsku mrežu, dovod pitke vode o odvod otpadnih voda
  • atest zdravstvene ispravnosti vode
  • atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaja i opreme
  • uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, toplinska zaštita, zaštita od buke, akustičnost prostorija za nastavu, grijanje i hlađenje, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda, zaštita od požara).

Naknada:
Upravna pristojba od 35,00 kuna po Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1484-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: Rješenje o utvrđivanju ispunjenosti prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Obrazac:

Zahtjev za utvrđivanje prostornih uvjeta za dadilju  

 

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik