Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Elektronička kontaktna točka 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 05. siječnja 2017. godine donijela Zaključak kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

U skladu s navedenim zaključkom, nadležna postupovna tijela dužna su, elektroničkim putem (elektroničkom poštom), od podnositelja zahtjeva zaprimiti sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka. Također su dužna, na zahtjev stranke, sve akte donijete u postupcima te sva pismena, podnositelju zahtjeva dostaviti elektroničkim putem.

Ovom kontaktnom točkom omogućuje se podnositeljima zahtjeva pokretanje upravnog postupka, dostavljanje isprava i komuniciranje s nadležnim tijelima elektroničkim putem.

e-pošta za slanje dokumentacije
 pisarnica@udu-skz.hr Opširnije informacije prema područjima i vrstama postupka:

KULTURA
ODGOJ I OBRAZOVANJE
SOCIJALNE USLUGE
GOSPODARSTVO I TURIZAM
IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
 

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik