Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Objave - ARHIVA
 

2016.

 

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 06.12.2016.  1,3 MB

Obavijest i upute kandidatima o testiranju   // 01.12.2016.  1,4 MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 03.11.2016.  1,4 MB

Javni natječaj – samostalni upravni referent za turizam   // 03.11.2016.  0,8 MB

Zaključak o usmenoj raspravi 11.11.2016  // 26.10.2016.  0,5 MB

Zaključak o usmenoj raspravi 10.11.2016  // 26.10.2016. 0,7 MB

Zaključak o usmenoj raspravi 9.11.2016  // 26.10.2016. 1,5 MB

Obavijest o terminu provođenja očevida u k.o. Krapanj (k.o. Grebaštica) za vodoopskrbu naselja Konobe i Brnjače ( 7.11.2016 od 8,30 sati)  // 24.10.2016. 1 MB

Obavijest o terminu provođenja očevida u k.o. Grebaštica za vodoopskrbu naselja Konobe i Brnjače ( 4.11.2016 od 8,30 sati)  // 24.10.2016. 1,3 MB

Evidencija iskazanih potreba za zaposlenicima, organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2016/17.  // 28.09.2016. 24 KB

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2016/17.  // 28.09.2016. 49 KB

Poziv za očevid K.O. Sevid za 13.10.2016.  // 26.09.2016. 582 KB

Poziv za očevid K.O. Račice za 12.10.2016.  // 26.09.2016. 335 KB

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji  // 21.09.2016. 75 KB

Poziv za usmenu raspravu Općina Murter-Kornati.  // 12.09.2016. 470 KB

Poziv na usmenu raspravu K.O. Sevid  // 09.09.2016. 480 KB

Javni poziv za usmenu raspravu K.O. Račice.  // 09.09.2016. 780 KB

Evidencija ureda državne uprave o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći  // 20.07.2016. 31 KB

Obavijest i upute kandidatima o testiranju  // 11.07.2016. 460 KB

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji  // 27.06.2016. 148 KB

Poziv na očevid rekonstrukcije ceste u K.O. Velika Glava  // 10.06.2016. 178 KB

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU 178 KB

Poziv za usmenu raspravu rekonstrukcija ceste K.O. Velika Glava  // 27.05.2016. 628 KB

Zaključak o očevidu K.O. Donje Polje i K.O.Mandalina  // 23.05.2016. 690 KB

Zaključak o očevidu K.O. Donje Polje i K.O.Mandalina  // 23.05.2016. 690 KB

Zaključak o očevidu u K.O. Donjem Polju 31.05.2016.  // 23.05.2016. 780 KB

Poziv za očevid u postupku osiguranja dokaza izgradnje cjevovoda u Općini Primošten.  // 18.05.2016. 411 KB

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji  // 17.05.2016. 870 KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 13. svibnja 2016.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem članka 12.a. stavka 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2016. godinu.

Odredbom članka 7. Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 30/14., u nastavku - Uredba) propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 8. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 9. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 10. stavka 1. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi. Stavkom 2. iste odredbe propisano je da broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

 

Poziv za usmenu raspravu za 16. svibnja 2016. – izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Općini Primošten. // 06.05.2016. 742 KB

IZVJEŠĆE O RADU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO KNINSKOJ ŽUPANIJI  // 28.04.2016.
 1. Godišnje izvješće o radu Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za 2015. godinu
 2. Izvješće o stanju rješavanja upravnih stvari I. stupnja od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.
 3. Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
 4. Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu.  // 28.04.2016. 742 KB

Evidencija o iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije.  // 31.03.2016. 212 KB
Evidencija oi iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije  // 31.03.2016. 212 KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 30. ožujka 2016.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem članka 12.a. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2016. godinu.

Sukladno članku 12.a stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

Javni poziv za usmenu raspravu u postupku osiguranja dokaza u svrhu rekonstrukcije crpne stanice Mandalina i gradnju paralelnog tlačnog cjevovoda.  // 17.02.2016. 212 KB

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2015.  // 25.02.2016.
 1. Referentna stranica
 2. Obrazac BIL
 3. Obrazac PRRAS
 4. Obrazac RASF
 5. Obrazac PVRIO
 6. Bilješke
 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.  // 24.02.2016. 212 KB

Javni poziv vlasnicima zemljišta u predmetu nepotpunog izvlaštenja u KO Šibenik izgradnja kabelskog voda KB 10(20) // 11.02.2016. 460 KB

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2016. GODINU // 20.01.2016. 213 KB

PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE - za školsku godinu 2016/2017. 213 KB

IZVJEŠĆA - EVIDENCIJE // Humanitarna pomoć // 05.01.2016. 59 KB

2015.

 


OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI // 29.12.2015. 68 KB

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O TESTIRANJU - Upravni savjetnik za imovinsko-pravne poslove // 23.12.2015. 460 KB

DOPUNA LISTE PRVENSTVA za 2015. godinu za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi - model E – grad Drniš. // 22.12.2015. 67 KB

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave usluga čišćenja uredskih i drugih prostorija. // 21.12.2015. 194 KB

Evidencija tehnoloških viškova, zaposlenika koji rade u nepunom neodređenom radnom vremenu i zaposlenika koji žele zamjeniti radno mjesto za školsku godinu 2015/16 u osnovnim školama // 16.12.2015. 70 KB

Evidencija tehnoloških vikova, zapslenika koji rade u nepunm neodređenom radnom vremenu u školskoj godini 2015/16. u srednjim školma // 16.12.2015. 32 KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 14.12.2015. 68 KB

DOPUNA LISTE PRVENSTVA za 2015. godinu za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. // 14.12.2015. 68 KB

DOPUNA LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2015. godinu model E – općina Kistanje // 07.12.2015. 75 KB

DOPUNA LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2015. godinu model E – općina Ružić // 07.12.2015. 75 KB

Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 27.11.2015. 75 KB

Izmjene i dopune plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kbninskoj županiji // 27.11.2015. 75 KB

DOPUNA LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2015. godinu model E – Drniš // 11.11.2015. 75 KB

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O TESTIRANJU
Natječaj- UPRAVNI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO
// 19.10.2015.
531 KB

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O TESTIRANJU
Natječaj- STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIČKE POSLOVE
// 14.10.2015.
531 KB

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIČKE POSLOVE // 25.09.2015. 187 KB

Poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta radi izgradnje obilaznice Grada Vodica // 24.09.2015. 529 KB

Poziv za očevid u KO Šibenik izgradnja kabelskog voda // 24.09.2015. 446 KB

Poziv za očevid na zemljištu za izvlaštenje KO Skradin // 23.09.2015. 482 KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 16.09.2015. 483 KB

Poziv za usmenu raspravu – Obilaznica Vodica. // 15.09.2015. 419 KB

Poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta radi rekonstrukcije ceste u KO Skradin. // 09.09.2015. 422 KB

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 26.08.2015. 312 KB

Obavijest i upute kandidatima o testiranju - stručni ref. u pisarnici - Knin // 24.08.2015. 516 KB

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 16.07.2015. 516 KB

Izvješće i evidencija o humanitarnoj pomoći // 03.07.2015. 85 KB

NOVA OBAVJEST:
Odgađa se provjera kompetencija službenika na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske zakazana za 26. lipnja 2015. godine.
Isto će se održati 2. srpnja 2015. godine u 11,30 sati u prostorijama Ureda, o čemu se daje nova Obavjest. 
OBAVIJEST I UPUTE SLUŽBENICIMA koji su na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske u svezi testiranja za raspored na slobodno radno mjesto u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 24.6.2015. 83 KB

Poziv za usmenu raspravu 1. lipnja 2015. HEP nepotpuno izvlaštenje zemljišta izgradnja elektro kabelskog voda K.O. Šibenik // 22.5.2015. 400 KB

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 21.5.2015. 333 KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 15. svibnja 2015. godine

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem članka 12.a. stavka 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2015. godinu.

Odredbom članka 7. Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 30/14., u nastavku - Uredba) propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 8. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 9. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 10. stavka 1. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi. Stavkom 2. iste odredbe propisano je da broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

 

PLAN NABAVE ZA 2015. god. // 4.5.2015. 79 KB

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji // 21.4.2015. 505 KB

PLAN PRIJMA NA SRTUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSK-KNISKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. god. // 16.4.2015. 505 KB

Poziv za usmenu raspravu vlasnicima zemljišta predviđenom za izgradnju trafostanice u Vodicama
// 3.4.2015.
505 KB

Poziv za usmenu raspravu vlasnicima zemljišta predviđenom za izgradnju podmorskog ispusta otpadnih voda Vodice-Tribunj-Srima // 2.4.2015. 660 KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 30. ožujka 2015.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem članka 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) objavljuje LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi za 2015. godinu.

Sukladno članku 12.a stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima // 24.3.2015. 1.82 MB

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima – osnovne škole u ŠKŽ, šk. God. 2014/15 . // 25.2.2015. 57 KB

Poziv vlasnicima zemljišta za očevid Obilaznica Grada Vodica za 4. ožujka 2015. // 19.2.2015. 425 KB

Poziv vlasnicima zemljišta za očevid Obilaznica Grada Vodica za 5. ožujka 2015. // 19.2.2015. 425 KB

Poziv vlasnicima zemljišta za očevid Obilaznica Grada Vodica za 6. ožujka 2015. // 19.2.2015. 425 KB

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU // 16.2.2015. 836 KB

POSTUPANJE KOD FORMIRANJA LISTI PRVENSTVA ZA 2015. GODINU // 11.2.2015. 35 KB

Zaključak - nekretnine K.O. Zaton Srima // 10.2.2015. 570 KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KLASA: 371-01/15-01/01 URBROJ: 2182-05-02/4-15- Šibenik, 05.02.2015.

OBAVIJEST
UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA

Obaviještavaju se članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje da je dana 05.02.2015. godine na oglasnoj ploči Odjela za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u Šibeniku i u Ispostavama Drniš i Knin objavljena Liste reda prvenstva za 2015. godinu za županiju Šibensko-kninsku.

Na Liste reda prvenstva za 2015. godinu za županiju Šibensko-kninsku može se uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave.

 

Poziv za usmenu raspravu za osiguranje dokaza u postupku izvlaštenja zaobilaznice Vodice // 5.2.2015. 90 KB

Obavljanje poslova gospodarske djelatnosti članova udruga   // 03.02.2015. 448 KB

Poziv vlasnicima zemljišta u KAO Zaton-Srima na kojem je predviđena izgradnja
obilaznice Grada Vodica  
// 29.01.2015.
640 KB

PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE - školska godina 2015/2016   // 12.01.2015. 192 KB

HUMANITARNJA POMOĆ - IZVJEŠĆA EVIDENCIJE // 7.01.2015. 60 KB

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI. // 02.01.2015. 68 KB

2014.

 

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji - ispostava Drniš // 01.09.2014. 375 KB

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za 2014. godinu // 30.07.2014. 544 KB

Zaključak - izvlaštenje zemljišta radi rekonstrukcije raskrižja čvor Meterize 565 KB

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - usluga čišćenja 390 KB

Humanitarna pomoć - IZVJEŠĆA-EVIDENCIJE 60 KB

 

BAGATELNA NABAVA - u tijeku // 18.06.2014.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - USLUGA ČIŠĆENJA   |    TROŠKOVNIK

 

Zaključak u postupku izvlaštenja zemljišta - ČVOR METERIZE 378 KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 30. svibnja 2014.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem članka 12.a. stavka 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2014. godinu.

Odredbom članka 7. Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 30/14., u nastavku - Uredba) propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 8. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 9. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 10. stavka 1. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi.
Stavkom 2. iste odredbe propisano je da broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

 

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Općinu Pirovac // 19.05.2014. 250 KB

Objava biračima o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Pirovac // 06.05.2014. 360 KB

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU 110 KB

Odluka o nabavi roba, usluga i radova do propisanih vrijednosti // 14.03.2014. 544 KB

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje radi dopune zahtjeva dokazima o ispunjavanju uvjeta za bodovanje za liste prvenstva // 11.03.2014. 50 KB

Odluku o imenovanju povjerenika za etiku // 20.02.2014. 199 KB

Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica. // 14.02.2014. 385 KB

Obavijest za stambeno zbrinjavanje // 11.02.2014. 28 KB

Obavijest podnositeljima neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje koji se nalaze na listi prioriteta za 2013. godinu // 04.02.2014. 41 KB

Obavijest vlasnicima zemljišta o održavanju očevida // 28.01.2014. 271 KB

Objava biraćima o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Vodica // 24.01.2014. 448 KB

Godišnji plan rada za 2014. godinu 380 KB

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2014/2015 // 8.1.2014. 61 KB

PLAN NABAVE 2013. // 17.06.2013. 69 KB

HUMANITARNA POMOĆ - IZVJEŠĆA // 04.06.2013. 108 KB

Vodovod i odvodnja Šibenik poziv vlasnika Čala na raspravu 108 KB

HUMANITARNA POMOĆ - IZVJEŠĆA 60 KB

 

Poziv za predupis u I razred osnovne škole
za školsku godinu 2013/2014 u Šibensko-kninskoj županiji

Služba za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji poziva sve roditelje i skrbnike djece koja trebaju krenuti u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2013./2014. da se jave u osnovnu školu čijem upisnom području pripadaju njihova djeca od 14.siječnja do 31.siječnja 2013.godine, radi predupisa u prvi razred osnovne škole.

U prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja će do 1.travnja 2013.godine navršiti šest godina života i djeca kojima je u školskoj godini 2012./2013. odgođen upis. Roditelji čija djeca do 31.ožujka 2013.godine nisu navršila šest godina života , a žele upisati djecu u prvi razred, mogu podnijeti zahtjev, uz priložen preslik rodnog lista djeteta, Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave na adresi Vladimira Nazora 1,II kat, soba broj 1.

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta prije upisa bit će objavljen na oglasnim pločama škola i putem medija, a provodit će se u razdoblju od 01.veljače do 15.lipnja 2013.

 

Tablica s podacima o štrajku u osnovnim i srednjim školama Šibensko-kninske županije u popodnevnoj smjeni
VRSTA USTANOVE UKUPNI BROJ ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA OD UKUPNOG BROJA ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA
BROJ ŠKOLA I UČ.DOM. KOJI RADE % BROJ ŠKOLA I UČ.DOM. KOJI DJELOMIČNO RADE % BROJ ŠKOLA I UČ.DOM. KOJI SU U ŠTRAJKU %
OSNOVNE ŠKOLE 23 1 4,347 5 21,739 17 73,913
SREDNJE ŠKOLE 13 1 7,692 4 30,769 8 61,538
UČENIČKI DOMOVI 0 0 0
UKUPNO 36 2 5,555 9 25 25 69,4444

Tablica s podacima o štrajku u osnovnim i srednjim školama Šibensko-kninske županije u jutarnjoj smjeni
VRSTA USTANOVE UKUPNI BROJ ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA OD UKUPNOG BROJA ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA
BROJ ŠKOLA I UČ.DOM. KOJI RADE % BROJ ŠKOLA I UČ.DOM. KOJI DJELOMIČNO RADE % BROJ ŠKOLA I UČ.DOM. KOJI SU U ŠTRAJKU %
OSNOVNE ŠKOLE 23 1 4,347 4 17,391 18 78,260
SREDNJE ŠKOLE 13 1 7,692 4 30,769 6 46,1538
UČENIČKI DOMOVI 0 0 0
UKUPNO 36 2 5,555 8 22,222 24 66,666

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO – KNINSKOJ ŽUPANIJI 263 KB

PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU 76 KB
I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU 75 KB

I Z V J E Š Ć E
o izdanim rješenjima i provedenim humanitarnim akcijama

Preuzimanje izvješća
55 KB

 

O B A V I J E S T
o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/2011) ne postoje gospodarski subjekti (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) s kojima Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi .

 

 

O B A V I J E S T

Obavješćuju se članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja i HRVI Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje da je dana 06.02.2012. godine na oglasnoj ploči Odsjeka hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Težačka 31. u Šibeniku te u Ispostavama Ureda državne uprave u Drnišu i Kninu objavljena Lista reda prvenstva za 2012. godinu za Šibensko-kninsku županiju.

Pravo prigovora na Listu reda prvenstva je 15 dana od dana objave na oglasnim pločama.

 

Obrazac: Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u popis biraca radi glasovanja izvan mjesta prebivališta 22 KB

Sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 128/10) Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u županiji, nadležne su za izdavanje:
 • rješenja kojim se odobrava prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 • prethodne suglasnosti za povremeno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 • prethodne suglasnosti za organiziranje humanitarne akcije
81 KB

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju 76 KB

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove

Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik