Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Objave
 

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme   // 12.03.2018.  1,6MB
Oglas – opis poslova i podatci o plaći te sadržaju i načinu razgovora   // 12.03.2018.  70KB

Zaključak o očevidu za vodovod VSP Supljak – VSP Kanica u K.O. Rogoznica dana 29. I 30. 03.2018.g.  707KB

Javni natječaj (NN, br. 123/17)- javna objava rješenja o prijmu u državnu službu: 
Javni natječaj- rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za hrvatske branitelje  
Javni natječaj- rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za pravna pitanja i nadzor općih akata  
Javni natječaj- rješenje o prijmu- stručni referent u pisarnici  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za turizam  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- viši matičar  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- voditelj odjela  

HEP – Poziv vlasnicima i posjednicima zemljišta radi očitovanja o predloženim vještacima u postupku osiguranja dokaza TS kv KAPELA   // 22.02.2018.  360KB

Evidencija o iskazanim potrebama i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 22.02.2018.  130KB

Evidencija o iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 22.02.2018.  110KB

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2017. GODINE   1.3MB
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE   0.5MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 07.02.2018.  1.39MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 31.01.2018.  1.28MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 29.01.2018.  1.35MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 24.01.2018.  1.25MB

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018/2019.   // 17.01.2018.  849KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja- Javni natječaj (NN, broj 123/17)   // 10.01.2018.  114KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 05.01.2018.  25KB

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi 2018.g.   // 28.12.2017.  25KB

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude – službeni automobil“   // 22.12.2017.  186KB

JAVNI NATJEČAJ - Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja   // 13.12.2017.  3110KB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u N.N. br.123/17 od 12. prosinca 2017.g.   // 13.12.2017.  3110KB

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – službeni automobil   // 08.12.2017.  170KB

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017.   214KB

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2017.   184KB

Obavijest kandidatima o razgovoru (intervju)   // 17.11.2017.  1,3MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 13.11.2017.  1,3MB

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa   // 6.11.2017.  122KB

Zaključak o očevidu radi izgradnje Dalekovoda TS Bilice-TS Trogir, dionica Bilice-Boraja   // 6.11.2017.  200KB

Izmjena liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2017.g.   // 25.10.2017.  81KB

ZAKLJUČAK – poziv za očevid dana 03.11.2017.g. K.O. Boraja-Bilice   // 25.10.2017.  390KB

Zahtjev za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže nepotpuno izvlaštenje u K.O. Vrpolje   // 23.10.2017.  76KB

Obavijest kandidatima o razgovoru (intervjuu)   // 20.10.2017.  300KB

Zaključak o očevidu za dan 14.10.2017.g. radi izgradnje sustava odvodnje i rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Zablaće.   // 17.10.2017.  408KB

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik poziv za usmenu raspravu u postupku osiguranja dokaza za zemljište u K.O. Račice izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda.   // 16.10.2017.  520KB

Županija Šibensko-kninska – POZIV za očevid u postupku osiguranja dokaza radi izgradnje sustava navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 30.10.2017.g.   // 12.10.2017.  676KB

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje   // 09.10.2017.  430KB

Dopuna liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2017.g.   // 03.10.2017.  80KB

POZIV VLASNICIMA I POSJEDNICIMA ZEMLJIŠTA u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predviđenih za izgradnju sustava za navodnjavanje Donje Polje - Jadrtovac   // 27.09.2017.  475KB

Evidencija iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2016/17.   // 26.09.2017.  52KB

Evidencija iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 26.09.2017.  61KB

HOPS – poziv za očevid za 10.10.2017.g. u postupku osiguranja dokaza radi izgradnje dalekovoda TS Bilice – TS Trogir K.O. Sitno Donje   // 19.09.2017.  580KB

Poziv za očevid K.O. Sevid radi izgradnje vodnogospodarskog sustava 28. I 29. Rujna 2017.   // 11.09.2017.  1,2MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji - Rotary klub Šibenik   // 06.09.2017.  1,2MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji - Lions klub Luca   // 06.09.2017.  1,3MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji - DVD Vodice   // 06.09.2017.  1,4MB

Izmjena liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2017.g.   // 06.09.2017.  95KB

HOPS – poziv za očevid za 18. I 19. 09.2017. u postupku osiguranja dokaza radi izgradnje dalekovoda TS Bilice – TS Trogir K.O. Dubrava   // 04.09.2017.  1,2MB

HOPS – poziv za usmenu raspravu za 04.09.2017. u postupku osiguranja dokaza radi izgradnje dalekovoda TS-Bilice – TS-Trogir K.O. Sitno Donje   // 18.08.2017.  1,2MB

HOPS – poziv za usmenu raspravu za 31.08.2017. u postupku osiguranja dokaza radi izgradnje dalekovoda TS Bilice – TS Trogir   // 10.08.2017.  1,3MB

Odluka o službenim prostorijama za sklapanje braka   // 04.08.2017.  382KB

Odluka – zamjenica službenice za informiranje   // 03.08.2017.  240KB

OBAVIJEST KANDIDATIMA O RAZGOVORU (INTERVJUU)  265KB
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji  265KB

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  260KB

Plan nabave Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za 2017. godinu  83KB

Dopuna liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2017. godinu
Model E – Općina Kistanje
 85KB

Poziv za očevid za 07.07.2017. K.O. Vodice  90KB

Poziv za očevid za 05.07.2017. K.O. Vodice  78KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 14. lipnja 2017.

Ispravak Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2017. godinu - model E Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove nakon provedenog postupka utvrdio je ispravak izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2017. godinu model E – grad Skradin te ispravak objavio na internetskoj stranici i oglasnoj ploči dana 14. lipnja 2017. godine.

 

Ispravak Obavijesti kandidatima/kinjama o razgovoru (intervjuu)
Obavijest od 30. svibnja 2017. godine pogreškom u prijepisu nije sadržavala utvrđeni sat razgovora.
Objavljuje se ista Obavijest bez gore navedene pogreške u tekstu.
 187KB
OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA O RAZGOVORU (INTERVJUU)  187KB

Poziv za očevid K.O. Zaton - Srima za 05.06.2017.g.  187KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji – samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove  460KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 15. svibnja 2017.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem članka 12.a. stavka 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2017. godinu. Odredbom članka 7. Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 30/14, 115/16, u nastavku - Uredba) propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica.

Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi. Odredbom članka 8. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi. Odredbom članka 9. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 10. stavka 1. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi. Stavkom 2. iste odredbe propisano je da broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

 

Poziv za usmenu raspravu za dan 22. Svibnja 2017. K.O. Zaton – Srima  340 KB
Poziv za očevid za 16.05.2017. K.O. Primošten  340 KB
Poziv za očevid za 16.05.2017. K.O. Tribunj  700 KB
Poziv za usmenu raspravu u predmetu Vodovod i odvodnja Šibenik KO Primošten  700 KB
Poziv za usmenu raspravu u predmetu Vodovod i odvodnja Šibenik KO Tribunj  850KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 30. ožujka 2017.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 12.a. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2017. godinu. Sukladno odredbi članka 12. stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

Evidencija iskazanih prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2016/17.  58 KB
Evidencija o iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposelnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2015/16.  42 KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji  1,3 MB

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2017. GODINU  // 17.03.2017.  1 MB

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma  // 17.03.2017.  157 KB

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za 2017. godinu  // 13.02.2017.  400 KB

Poziv za očevid K.O.Jezera – Uređaj za pročišćavač otpadnih voda  // 10.02.2017.  400 KB

Poziv za očevid K.O. Tisno TS Stubli  // 10.02.2017.  400 KB

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAI ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2016.  // 08.02.2016.
  1. Referentna stranica
  2. Obrazac BIL
  3. Obrazac PRRAS
  4. Obrazac RASF
  5. Obrazac PVRIO
  6. Obrazac OBVEZE
  7. Bilješke
 

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji - Daj5odsrca - Vodice  // 31.01.2017.
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji - Lions klub Luca  // 31.01.2017.
 

Poziv za usmenu raspravu za 13. Veljače 2017. Godine – izgradnja vodoopskrbnog sustava Hodomašćica Primošten.  // 26.01.2017.  800 KB

Nepotpuno izvlaštenje uspostavom služnosti u korist HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik, radi rekonstrukcije i izgradnje DV 15(20) kV Sonković-Ićevo.  // 24.01.2017.  

Poziv za usmenu raspravu za K.O. Jezera 09.02.2017.  // 24.01.2017.  800 KB

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za šk. 2017/1018.  // 18.01.2017.  800 KB

Zaključak o očevidu po prijedlogu Općine Rogoznica za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti imovine u k.o. Rogoznica  // 09.01.2017.  380 KB

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI  // 02.01.2017.  73 KB

Arhiva objava

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove

Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik