Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Objave
 
Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika za nekretnine u K.O. Mokro polje, u postupku nepotpunog izvl, radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Ervenik // 31.12.2019. 700KB

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika za vlasnike nekretnine č.z. 2122/6, 2292/1 i 2210/2, 2888/6, 2905/12 K.O. Pađane, u pstupku nepotpunog izvlaštenja radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Ervenik // 31.12.2019. 2.3MB

POZIV vlasnicima i posjednicima zemljišta o izboru procjenitelja u postupku osiguranja dokaza na nekretninama predviđenim za izgradnju nerazvrstane prometnice po prijedlogu Grada Šibenika // 19.12.2019. 040MB

POZIV vlasnicima i posjednicima zemljišta o izboru procjenitelja u postupku osiguranja dokaza za izgradnju parkirališta u K.O. Šibenik // 19.12.2019. 343MB

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2020. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima // 12.12.2019. 270MB
Obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.docx // 12.12.2019. 40MB

Zaključak o usmenoj raspravi za nekretnine č.ž. 288/6, 2905/12 K.O. Pađane, u postupku nepotpunog izvl., radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Ervenik // 04.12.2019. 180MB

Zaključak o usmenoj raspravi za nekretnine č.ž. 2122/6 i 2292/1 i 2210/2 K.O. Pađane, u postupku nepotpunog izvl., radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Ervenik // 04.12.2019. 180MB

ZAKLJUČAK-HEP osiguranje dokaza za otok Kakan čest. u k.o. Žirje klasa UPI-943 -05 - 19-01 - 14-min.pdf // 04.12.2019. 180MB

Zaključak o usmenoj raspravi za nekretnine u K.O. Mokro polje, u postupku nepotpunog izv., radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Ervenik // 04.12.2019. 180MB

Nabava usluge čišćenja uredskih i drugih prostorija – Odluka o odabiru // 29.11.2019. 180MB

ZAKLJUČAK – HC osiguranje dokaza o stanju vrijednosti nekretnina radi izgradnje odmorišta Kosirina u K.O. Murter-Betina za dan 10.12.2019 145MB

Obavijest o registru stvarnih vlasnika  

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika čest. Zem. 981 K. O. Zvjerinac u postupku izvlaštenja, radi formiranja eksploatacijskom polja KOSOVO // 21.11.2019. 145MB

Poziv za očevid – HEP d.o.o. ODS Elektra Šibenik, izvlaštenje zemljišta - Izgradnja pomorskog kabela Tribunj/otok Logorun/otok Kaprije // 18.11.2019. 400KB

„Osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina koje su obuhvaćene postupkom nepotpunog izvlaštenja u K.O. Tisno i K.O. Pirovac radi izgradnje priključnog dalekovoda DV 2x110kV od TS 110/30(20)-30/10(20) kV Velika Kapela“  
Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu u procjenu nekretnina // 04.11.2019. 2MB
HOPS lista čestica  // 04.11.2019. 145MB

POZIV vlasnicima i posjednicima zemljišta o izboru procjenitelja u postupku HC izgradnja odmorišta „KOSIRINA“ // 31.10.2019. 400KB

Poziv za dostavu ponude – usluga čišćenja //  22.10.2019. 894KB
Troškovnik – prilog pozivu za dostavu ponude – usluga čišćenja //  22.10.2019. 667KB

POZIV vlasnicima i posjednicima zemljišta za očitovanje o vještacima K.O. Tribunj //  22.10.2019. 400KB

POZIV vlasnicima i posjednicima zemljišta za očitovanje o vještacima K.O. Tribunj //  22.10.2019. 400KB

Građevinsko vještvo I.dio K.O. Sevid- klasa UPI-943-05 - 18-01 - 10 Vodovod i odvodnja //  21.10.2019. 1MB
Građevinsko vještvo II.dio K.O. Sevid- klasa UPI-943-05 - 18-01 - 10 Vodovod i odvodnja //  21.10.2019. 894KB
Građevinsko vještvo III.dio K.O. Sevid- klasa UPI-943-05 - 18-01 - 10 Vodovod i odvodnja //  21.10.2019. 667KB

Podaci o radu u osnovnim i srednjim školama na dan štrajka 15.10.2019 u Šibensko-kninskoj županiji //  15.10.2019. 270KB

Zaključak o privremenom zastupniku za česticu zemlje 2123 K.O. Vrpolje za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje dalekovoda DV 2x110 kv TS Bilice-TS Trogir //  07.10.2019. 270KB

Građevinsko vještvo I.dio-k.o. Sevid i Rogoznica-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09. //  02.10.2019. 770KB
Građevinsko vještvo II.dio-k.o. Sevid i Rogoznica-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09. //  02.10.2019. 860KB
Građevinsko vještvo III.dio-k.o. Sevid i Rogoznica-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09. //  02.10.2019. 961KB
Građevinsko vještvo IV.dio-k.o. Sevid i Rogoznica-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09. //  02.10.2019. 944KB
Građevinsko vještvo V.dio-k.o. Sevid i Rogoznica-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09. //  02.10.2019. 852KB
Građevinsko vještvo VI.dio-k.o. Sevid i Rogoznica-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09. //  02.10.2019. 547KB

Poljoprivredno vještvo-k.o. Sevid- klasa UPI-943-05 - 18-01 - 10 //  02.10.2019. 138KB
Poljoprviredno vještvo-izvlaštenje k.o. Rogoznica i Sevid-klasa UPI-943-05 - 18-01 - 09 //  02.10.2019. 205KB

Zaključak – poziv na očevidu u postupku izvlaštenja u K.O. Zvjerinac //  20.09.2019. 89KB

ZAKLJUČAK - poziv za usmenu raspravu izvlaštenja zemljišta ŽUC Šibenik čes. zem. 1337/2, 1338 i 1339 K.O. Velika Glava //  17.09.2019. 380KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čest. 346-1 ZGR k.o. Grebaštica //  10.09.2019. 89KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čestice 1218-1,1218-2,1240-1,1240-2 k.o. Grebaštica //  10.09.2019. 89KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji //  27.08.2019. 89KB
Potvrda Rotary Kluba Šibenik //  27.08.2019. 89KB

ZAKLJUČAK – poziv za usmenu raspravu izvlaštenja zemljišta ŽUC – Šibenik čes. zem. 464/1, 458/2, 315, 316/1 i 316/2 K.O. Bratičkovci //  26.08.2019. 89KB

ZAKLJUČAK – o ročištu za potpuno izvlaštenje nekretnina u K.O. Šibenik radi rekonstrukcije raskrižja čvor Rokići dana 09.09.2019. //  22.08.2019. 89KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čest.1240-1,1237-1,1237-2 k.o. Grebaštica //  29.07.2019. 89KB

ZAKLJUČAK-poziv za č. 1986,1985,346-1zgr,1218-1,1218-2,1237-2,1240-1,1240-2,1161-2,1161-3,1852k.o.Grebaštica //  25.07.2019. 83KB

Zaključak – poziv za usmenu raspravu izvlaštenje zemljišta ŽUC - Šibenik za čes. zem. 1324/3, 1327/1; -/2; -/3, 1331, 1332, 1548, 1549, sve K.O. Velika Glava. //  19.07.2019. 170KB
Zaključak – poziv za usmenu raspravu izvlaštenje zemljišta ŽUC - Šibenik za čes. zem. 310/1, 310/3, 1550/1;-/10; -/5; -/4; -/6; -/7; -/11, 310/2, 1323/1, sve K.O. Velika Glava. //  19.07.2019. 170KB
Zaključak – poziv za usmenu raspravu izvlaštenje zemljišta ŽUC - Šibenik za čes. zem. 303/3, 303/4, 305/1, 306/4, 305/2, 306/2, 306/3, sve K.O. Velika Glava. //  19.07.2019. 170KB

Rješenje – obustava za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti dijela nekretnina u K.O. Kistanje //  16.07.2019. 170KB

Zaključak o usmenoj raspravi za čes. zem. 1973/1, 2007/6 i 2008 K.O. Vrpolje //  11.07.2019. 93KB

Izmjena liste za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu //  02.07.2019. 81KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji za udrugu Žirje otok sreće // 26.06.2019.
DOKUMENT 1  
DOKUMENT 2  
DOKUMENT 3  
DOKUMENT 4  
DOKUMENT 5  

ODLUKA o dopuni Odluke o uspostavi i imenovanju članova Županijskog tima Šibensko-kninske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  //  19.06.2019. 281KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čestice izvlaštenja 1161-2 i 1161-3 k.o. Grebaštica //  12.06.2019. 72KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1289-1 k.o. Krapanj //  12.06.2019. 67KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1852 k.o. Grebaštica //  12.06.2019. 98KB

ELABORAT OSIGURANJA DOKAZA O STANJU I VRIJEDNOSTI NEKRETNINA USLIJED NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA RADI IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA DVOSTRUKOG KABELSKOG VODA 10(20) kV TS ROGOZNICA-TURISTIČKA ZONA KALEBOVA LUKA U KATASTARSKOJ OPĆINI ROGOZNICA
ELABORAT //  29.05.2019. 12MB
KO ROGOZNICA //  29.05.2019. 80KB
KO ROGOZNICA 1 //  29.05.2019. 168KB
KO SEVID //  29.05.2019. 137KB

EVIDENCIJA ISKAZANIH POTREBA I PRESTANKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODNOSNO RADNICIMA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U ŠIBENSKO KNINSKOJ ŽUPANIJI
EVIDENCIJA 05 -2018.doc //  27.05.2019. 650KB
SŠ EVIDENCIJA 19-5.doc //  27.05.2019. 650KB

Zaključak o promjeni osobe poljop. Vještaka u predmetu – osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u K.O. Pađane, radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Ervenik //  27.05.2019. 650KB

Zaključak – poziv na očevid za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u K.O. Kistanje //  24.05.2019. 2,6MB

Procjembeni elaborat- čestica 226-20 k.o. Vodice, predmet klasa UPI-943-05 - 19-01 - 06, dostava svim zainteresiranim //  24.05.2019. 3MB

Zaključak o usmenoj raspravi za nepotpuno izvlaštenje u K.O. Rogoznica za čes. zem. 12960, 12961,012962,012936/2, 13692/1, 13703, 13704, 4417/2, 4391, 5870/3, 5863/3 i 4270 radi izgradnje cjevovoda Supljak-Kanica //  21.05.2019. 200KB

Odluka o uspostavi i imenovanju članova Županijskog tima Šibensko-kninske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji //  20.05.2019. 200KB

ZAKLJUČAK-imenovanje privremenog zastupnika u predmetu UPI-943-05 - 17-01 - 07, izvlaštenje vodovodne infrastrukture za naselja Konobe i Brnjače u k.o. Grebaštica i Krapanj //  17.05.2019. 6MB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (objavljen 06. ožujka 2019.) – Javna objava rješenja o prijmu //  13.05.2019. 6MB

ZAKLJUČAK-Vyzva k.o. Sevid klasifikačne čislo UPI-943-05 - 18-01 - 10 //  09.05.2019. 6MB

ZAKLJUČAK-Entschluss k.o. Sevid klasse UPI-943-05 - 18-01 - 10 //  09.05.2019. 6MB

ZAKLJUČAK-Conclusion k.o. Sevid-classe UPI-943-05 - 18-01 - 10 //  08.05.2019. 4MB

Općina Kistanje- Poziv vlasnicima zemljišta u K.O. Kistanje na očitovanje o predloženim vještacima //  03.05.2019. 2,3MB

ZAPISNIK-o provedenom očevidu za česticu izvlaštenja 226-20 k.o. Vodice //  29.04.2019. 133KB

ZAKLJUČAK-očevid za izvlaštenje po prijedlogu Hrvatske ceste za ko Bribir-odgoda s 23.04.na 20.05.2019.klasa UPI-943-05-19-01-03 //  25.04.2019. 133KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čestice izvlaštenja 1218-1 i 1218-2 obje k.o. Grebaštica //  25.04.2019. 75KB

ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1237-2,1240-1,1240-2 k.o. Grebaštica //  25.04.2019. 104KB

Zaključak o raspravi za izvlaštenje zemljišta u K.O. Rogoznica //  24.04.2019. 395KB

Rješenje o zaključivanju popisa birača za izbor članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika // 19.04.2019. 183KB

RJEŠENJE o izvlaštenju čestica 1187,1188,1241 k.o. Grebaštica-svim zainteresiranima // 18.04.2019. 324KB

ZAKLJUČAK-očevid za osiguranje dokaza po prijedlogu Vodovod i odvodnja-klasa UPI-943-05-18-01-10 k.o. Sevid // 17.04.2019. 324KB

ZAKLJUČAK-očevid čestica izvlaštenja 226-20 ko Vodice-za Stipan Topalović // 15.04.2019. 490KB

ZAKLJUČAK – ŽUC poziv za usmenu raspravu rekonstrukcija ceste u K.O. Dubravice // 12.04.2019. 420KB

ZAKLJUČAK – ŽUC poziv za usmenu raspravu čes. zem. 277/2 K.O. Dubravice // 10.04.2019. 490KB

ZAKLJUČAK-očevid k.o. Bribir-dopuna zaključka // 09.04.2019. 390KB

ZAKLJUČAK-očevid radi izvlaštenja parcela radi proširenja ceste u Vodicama po prijedlogu HC // 08.04.2019. 390KB

Zaključak o promjeni osobe građev. vještaka u predmetu – osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u K.O. Pađane, radi izgradnje vjetroparka KRŠ ŠAĐANE u općino Ervenik // 05.04.2019. 250KB

Poziv na raspravu-Snježana Žic // 05.04.2019. 91KB

ZAKLJUČAK-k.o. Rogoznica Vyzva, Rozhodnuti, Bescheid // 04.04.2019. 500KB

ZAKLJUČAK- rasprava o čestici izvlaštenja 1165-2 i 276 Zgr k.o. Grebaštica // 03.04.2019. 66KB

ZAKLJUČAK-postupak povrata nekretnina u k.o. Rogoznica iza pok. Nediljke Milete po prijedlogu Zorana Milete-poziv strankama // 03.04.2019. 100KB

ZAKLJUČAK- rasprava o čestici izvlaštenja 1165-2 i 276 Zgr k.o. Grebaštica // 01.04.2019. 100KB

ZAKLJUČAK-rasprava o čestici izvlaštenja 1229 k.o. Grebaštica.pdf // 01.04.2019. 90KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 29. ožujka 2019. godine

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 16. stavak 5. Zakona o stambenom zbrinjavanje na potpomognutim područjima (“Narodne novine” br. 106/18,) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu.

 Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik pokrenut će postupak utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje nakon što Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavi podatke o raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu za stambeno zbrinjavanje u tekućoj godini.

 

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – OGLAS (objavljen 06.03.2019.) // 28.03.2019. 70KB

ZAKLJUČAK o očevidu za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u K.O. Pađane, radi izgradnje vjetroparka KRŠ PAĐANE u općini Evenik // 27.03.2019. 572KB

ZAKLJUČAK-očevid za osiguranje dokaza za 2610,2599,2846-1,2888-2,2891,2890,2895,2588-3,2588-4,2588-15,2588-16,2588-8,2588-4,2588-5,2545,2588-1,3896-2,2553-2,2554-3,2554-4 ko Bribir // 27.03.2019. 580KB

ZAKLJUČAK-imenovanje privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja za vlasnike čest. 1457-42 i 1457-43 iza pok. Stipić Joso i Stipić Milenko iz Lišana // 22.03.2019. 522KB

ZAKLJUČAK-imenovanje vještaka i određivanje očevida za postupak osiguranja dokaza za služnost vodovodnih građevina u k.o. Rogoznica i Sevid,područje Rogoznica sjever // 19.03.2019. 522KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 15. ožujka 2019. godine

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 16. stavak 3. Zakona o stambenom zbrinjavanje na potpomognutim područjima (“Narodne novine” br. 106/18,) objavljuje LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu.

Sukladno odredbi članka 16. stavak 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 Izvršne liste prvenstva biti će objavljene 31. ožujka 2019. godine.

 

ZAKLJUČAK-poziv na očitovanje za č.6727-2,1188z,6727-1,6726-1,6863-1,6852-5,6862-4,6862-1,6858-1,2764z,6863-6,6863-3,6897-2,6864-2,2774 k.o. Vodice // 12.03.2019. 22KB

ZAKLJUČAK-očitovanje,2775-2,2775-1,2776-1,2783-4,6614-1,6615,6616-14,1015z,1976z,2771,6621,6616-3,1087z,6744,6743-1,6744,6745,6752-1,1333z,783z,870-1z,870-2z,903z,1233z,6762-4,6764-1,6766-3,6766-2,6766-1,1970z,ko Vodice // 12.03.2019. 166KB

Zaključak o očevidu na čest. zem. 3506/15, 3505/1, 3505/2, 3506/9, 3506/10, 3506/6 K.O. Tisno // 11.03.2019. 502KB

Zaključak o raspravi za čest. Zem. 1290, 13691/1, 1369/2, 14119, 12938, 14103, 14233, 14234, 14237, 14314, 14319, 14323/2, 12673, 12663, 4266/1 K.O. Rogoznica // 11.03.2019. 392KB

Zaključak o raspravi za čest. zem. 1973/2, 135/2, 2127 i 151 K.O.Vrpolje // 11.03.2019. 553KB

ZAKLJUČAK-očitovanje za č.2610,2599,2846-1,2888-2,2888-1,2891,2890,2895,2588-3,2588-4,2588-15,2588-16,2588-8,2588-4,2588-5,2545,2588-1,3896-2,2553-2,2554-3,2554-4 K.O. Bribir // 08.03.2019. 212KB

ZAKLJUČAK-očitovanje č.5024-2,5030,5278,5310,5334,5920-1, dio5923,7863-5,7878-13,7877-1,7876-1,7906-1,7915-3, 8018-1,8460-10,8333-2, 8340,8339-1,8458-3,8458-2,8457-4, 24636,8409,8413,8422,8414,8392,8387,8386,9918-1 sve k.o. Sevid // 08.03.2019. 170KB

OGLAS – Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme  // 06.03.2019. 348KB
OGLAS – Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja // 06.03.2019. 348KB

ZAKLJUČAK o raspravi za čest. zem. 4374/2, 4370/2, 6542, 12728/2, 5864/3, 4430, 4374/1, 4379/1, 4440/1, 4450/1, 4442, 12728/1, 12729/1 i 4441 K.O. Rogoznica // 06.03.2019. 348KB

Zaključak o raspravi za izvlaštenje čes. zem. 1973/1, 1755/5, 1755/6 i 2008 K.O. Vrpolje. // 04.03.2019. 322KB

Poziv nasljednicima Lalić Vujadina, Obrada i Đure svi pok. Todora za preuzimanje postupka // 04.03.2019. 109KB

ZAKLJUČAK-imenovanje privremenog zastupnika za Čaić Dragicu za česticu izvlaštenja 226-20 k.o. Vodice // 01.03.2019. 246KB

ZAKLJUČAK o raspravi za izvlaštenje čestica 1868, 1867, 1755/1 i 2009/2 K.O. Vrpolje // 25.02.2019. 246KB

Javni natječaj (Narodne Novine br. 111/18)- javna objava rješenja o prijmu u državnu službu:
Javni natječaj – rješenje o prijmu – samostalni upravni referent za gospodarstvo  
Javni natječaj – rješenje o prijmu – samostalni upravni referent za gospodarstvo  

ZAKLJUČAK-poziv posjednicima i vlasnicima za očitovanje o vještacima procjenu nekretnina u postupku izgradnje odvodnje i vodoopskrbe u k.o. Rogoznica i Sevid // 22.02.2019. 94KB

ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1986 K.O. Grebaštica // 21.02.2019. 94KB

ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1271-1 k.o. Krapanj // 21.02.2019. 102KB

ZAKLJUČAK-rasprava za izvlaštene čestice 1850-2 i 1851-2 obje k.o. Grebaštica // 19.02.2019. 71KB

PLAN RADA upravne inspekcije za 2019.g // 18.02.2019. 283KB

ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1195-1 k.o. Grebaštica // 15.02.2019. 73KB

Plan nabave za 2019. godinu // 12.02.2019. 300KB

Zaključak – Poziv za usmenu raspravu K.O. Sevid za dan 28. veljače 2019. // 12.02.2019. 367KB

ZAKLJUČAK-nova rasprava za česticu izvlaštenja 2032-2 k.o. Grebaštica // 11.02.2019. 62KB

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RARDOBLJE 01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE // 08.02.2019. 430KB
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018. // 08.02.2019. 110KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čestice izvlaštenja 1161-1 i 1194-4 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 98KB
ZAKLJUČAK-rasprava za čestice izvlaštenja 1870,1874,1875 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 116KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1 163 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 195KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1 223 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 108KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1 229 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 110KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1 268 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 84KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 2 101 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 129KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 2 418 k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 83KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 271zgr k.o. Grebaštica // 07.02.2019. 100KB

ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1166-5 k.o. Grebaštica // 06.02.2019. 95KB

Zaključak o očevidu za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u K.O. Šibenik radi rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 i lokalne ceste L65059 u Šibeniku čvor Rokići // 06.02.2019. 488KB

ZAKLJUČAK-rasprava za čestice izvlaštenja 1187,1188,1241 k.o. Grebaštica // 05.02.2019. 132KB
ZAKLJUČAK-rasprava za čestice izvlaštenja 746-1 i 1287 k.o. Krapanj // 05.02.2019. 73KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1194-1 k.o. Grebaštica // 05.02.2019. 103KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1271-2 k.o. Krapanj // 05.02.2019. 110KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1289-2 k.o. Krapanj // 05.02.2019. 65KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1289-5 k.o. Krapanj // 05.02.2019. 70KB
ZAKLJUČAK-rasprava za česticu izvlaštenja 1290 i 1291-2 k.o. Krapanj // 05.02.2019. 88KB

ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1278-1 i 1278-2 k.o. Krapanj // 04.02.2019. 65KB
ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1288k.o. Krapanj // 04.02.2019. 82KB
ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1289-4 k.o. Krapanj // 04.02.2019. 82KB
ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1293-4 k.o. Krapanj // 04.02.2019. 64KB
ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1850-2 i 1851-2 k.o. Krapanj // 04.02.2019. 67KB
ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 1869 k.o. Grebaštica // 04.02.2019. 70KB
ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestice 2148 k.o. Grebaštica // 04.02.2019. 67KB

ZAKLJUČAK-rasprava zakazana za česticu izvlaštenja 1195-1 k.o.Krapanj // 04.02.2019. 65KB

ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestica 1156-5 k.o. Grebaštica // 01.02.2019. 650KB

ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestica 1231 k.o. Grebaštica // 01.02.2019. 93KB

ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestica 1295-1 k.o. Krapanj // 01.02.2019. 113KB

ZAKLJUČAK-usmena rasprava za izvlaštenje čestica 2032-2 k.o. Grebaštica // 01.02.2019. 65KB

RJEŠENJE-obustava postupka povrata imovine Uljarska zadruga Grlić 1937-Primošten //31.01.2019. 1400KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji //31.01.2019. 1400KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji //20.01.2019. 1300KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji //20.01.2019. 1300KB

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019/2020. //23.01.2019. 780KB

Zaključak – postupak radi povrata oduzete imovine Uljarska zadruga Grlić 1937 // 17.01.2019. 72KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – Javni natječaj (NN, br.111/18 od 12. 12.2018 // 09.01.2019. 78KB

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  // 28.12.2018. 300KB
Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.  // 28.12.2018. 40KB

ŽUC – Poziv vlasnicima zemljišta o održavanju očevida za 17. i 18.01.2019. za rekonstrukciju ceste u K.O. Velika Glava K.O. Bratiškovci i K.O. Dubravice“ // 14.12.2018. 2MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u N.N. br.111/2018 od 12.12.2018.g.  // 13.12.2018. 540KB
JAVNI NATJEČAJ – Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja  // 13.12.2018. 220KB

Javni natječaj (Narodne Novine br. 93/18)- javna objava rješenja o prijmu u državnu službu:
Javni natječaj – rješenje o prijmu – matičar  

Javni natječaj (Narodne Novine br. 88/18 - javna objava rješenja o prijmu u državnu službu:
Javni natječaj – rješenje o prijmu – upravni savjetnik za imovinsko-pravne poslove  
Javni natječaj – rješenje o prijmu – stručni referent u pisarnici  
Javni natječaj – rješenje o prijmu – viši upravni referent za zaštitu žrtava i sudionika rata  

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – ZAKLJUČAK o imenovanju privremenog zastupnika za čes. zem. 1883, 8441, 8442, 8446, 8507, 8508, 8519, 8521, 9113, 9115, 9150, 9151, 9158, 9162, 9166, 9312, 9329, 9331, 9121 K.O. Račice izvlaštenje zemljišta radi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda VSP Supljak – VSP Kanica  // 11.12.2018. 5,7MB

Zaključak o usmenoj raspravi za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje dalekovoda Bilice-Trogir  // 04.12.2018. 660KB

ŽUC – Poziv vlasnicima zemljišta u K.O. Velika Glava na očitovanje o predloženim vještacima  // 03.12.2018. 660KB

ŽUC – Poziv vlasnicima zemljišta u K.O. Dubravice na očitovanje o predloženim vještacima  // 03.12.2018. 600KB

Usluga čišćenja – Odluka o odabiru  // 30.11.2018. 500KB

Zaključak o očevidu radi osiguranja dokaza radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera dana 14.12.2018.g.  // 27.11.2018. 500KB

Vodovod i odvodnja – Poziv za usmenu raspravu izvlaštenje zemljišta cjevovod K.O. Račica  // 23.11.2018. 500KB

ŽUC Šibenik – Poziv vlasnicima zemljištima u K.O. Bratiškovci na očitovanje o predloženim vještacima   // 23.11.2018. 800KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – Javni natječaj (NN, br. 88/18 od 03.10.2018.)  // 06.11.2018. 100KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – Javni natječaj (NN, br. 93/18 od 19.10.2018.)  // 06.11.2018. 86KB

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - USLUGA ČIŠĆENJA   // 2.11.2018. 0,3MB
TROŠKOVNIK-PRILOG POZIVU ZA DOSTAVU PONUDE - USLUGA ČIŠĆENJA.xls  // 2.11.2018. 0,5MB

HOPS – Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika za cest. zemlj. 3082/3, 3100/6, 372, 3109, 3676 sve K.O. Dubrava – izvlaštenje zemljišta radi izgradnje dalekovoda  // 24.10.2018. 3MB

HEP Elektra Šibenik – Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika vlasnicima čest. zem. 7921 K.O. Tisno izgradnja TS Kapela  // 24.10.2018. 0,7MB

Zaključak o zakazivanju usmene rasprave 05.11.2018 u predmetu po zahtjevu HOPS d.o.o. Zagreb za nepotpuno izvlaštenje nekretnina u K.O. Vrpolje radi izgradnje dalekovoda TS Bilice – TS Trogir  // 24.10.2018. 0,7MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u NN, br. 93/18 od 19. listopada 2018. g.)   // 20.10.2018. 1,1MB
JAVNI NATJEČAJ (NN, br. 93/18) - Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu provjere znanja  // 20.10.2018. 0,2MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u NN, broj 88/18 od 03. listopada 2018. g.)  // 04.10.2018. 0,8MB
JAVNI NATJEČAJ (NN, br. 88/18) - Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja  // 04.10.2018. 0,8MB

Šibensko-kninska županija – postavljanje privremenog zastupnika vlasnicima čes. zem. 333/3, 374/2, 374/6, 2138, 2178/1, 2178/2, 2178/3, 2178/4, 2180 K.O. Jadrtovac  // 26.09.2018. 0,5MB

Poziv vlasnicima/posjednicima nekretnina u K.O. Sevid  // 18.09.2018. 0,5MB

Poziv vlasnicima/posjednicima nekretnina u K.O. Rogoznica i K.O. Sevid  // 12.09.2018. 0,5MB

HEP – ODS doo, Elektra Šibenik, poziv za usmenu raspravu za dan 26. i 27. rujna 2018. godine čes. zem. 7921 i 7923/1 K.O. Tisno izvlaštenje zemljišta radi izgradnje TS Kapela  // 12.09.2018. 1,5MB

E v i d e n c i j a iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rada u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2018/19  // 11.09.2018. 0,6MB
E v i d e n c i j a iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2018/19  // 11.09.2018. 0,6MB

PLAN djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2018.-2022. godine  // 04.09.2018. 0,6MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 21. rujna 2018.g. za čest. zem. 9327, 9328, 9329, 9331, 8441, 8442 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,5MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 20. rujna 2018.g. za čest. zem. 9162, 9166, 9312, 9325 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,5MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 19. rujna 2018.g. za čest. zem. 9116, 9151, 9158 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 18. rujna 2018.g. za čest. zem. 8457, 8458, 8505/1, 8506/1, 8456, 8509, 8507, 8508, 8519, 8521, 9313, 9115 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,8MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 17. Rujna 2018.g. za čest. zem. 1883, 8429, 8439, 8451, 5446 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,3MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – postavljanje privremenog zastupnika vlasnicima čes. zem. 5108, 5105 i 5109 K.O. Primošten  // 28.08.2018.  1,4MB

HOPS d.o.o. Zagreb – Poziv za usmenu raspravu za dan 28. kolovoza 2018. za čest. zem. 3681/3, 2665 K.O. Dubrava  // 20.07.2018.  1,82MB

HOPS d.o.o. Zagreb – Poziv za usmenu raspravu za čest. zem. 2972/2, 2968/2, 2968/3, 2973/2, 2988 K.O. Dubrava  // 20.07.2018.  1,8MB

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – poziv za usmenu raspravu za 22.08.2018. čest. Zem. 5113/1, 5195/1 K.O. Primošten  // 20.07.2018.  863KB

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – poziv za usmenu raspravu za 21.08.2018. čest. Zem. 5105, 5108, 5109 K.O. Primošten  // 20.07.2018.  1MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji  // 13.07.2018.  83KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (objavljen 04. Lipnja 2018.) – Javna objava rješenja  // 13.07.2018. 500B

Javni natječaj (NN, br. 38/18) – javna objava rješenja o prijmu u državnu službu  // 21.06.2018.  83KB

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA TESTIRANJA - Oglas  // 21.06.2018.  83KB

Plan nabave za 2018. godinu  // 19.06.2018.  1,4MB

Šibensko-kninska županija – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje dalekovoda u K.O. Dubrava 05.07.2018.  // 19.06.2018.  1,4MB

Šibensko-kninska županija – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje dalekovoda u K.O. Dubrava 04.07.2018.  // 19.06.2018.  452KB

Šibensko-kninska županija – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje dalekovoda u K.O. Dubrava 03.07.2018.   // 19.06.2018.  1,3MB

OGLAS – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme      1,24MB
OGLAS – opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja  170KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (objavljen 03. travnja 2018.) - Javna objava Rješenja o prijmu  738KB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 15.06.2018.  470KB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 14.06.2018.  2,7MB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 13.06.2018.  1MB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 12.06.2018.  1,4MB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja - Javni natječaj (NN, broj 38/18)    // 22.05.2018.  87KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 15. svibnja 2018. godine

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 12.a. stavka 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu.

 Odredbom članka 7. Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 30/14. i 115/16, u nastavku - Uredba) propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 8. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 9. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 10. stavka 1. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi. Stavkom 2. iste odredbe propisano je da broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

 

HOPS poziv za usmenu raspravu za 21.05.2018. za cest. zem. 446/1, 3594, 3595, 3626 K.O. Dubrava   // 11.05.2018.  1,3MB

HOPS poziv za usmenu raspravu za 22.05.2018. za cest. zem. 3628, 3650/1, 3650/2, 3674, 3675/1 K.O. Dubrava“   // 11.05.2018.  1,6MB

HOPS poziv za usmenu raspravu za 23.05.2018. ua cest. zem. 3687/1, 3990/5, 4174/3 K.O. Dubrava   // 11.05.2018.  1,2MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 11.05.2018.  1,3MB

HOPS – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja čest. zem. 2668/1, 2668/2, 2730, 2772/3, 3082/3, 3100/6, 3121/2, 369, K.O. Dubrava   // 09.05.2018.  3,6MB

HOPS – Poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja čest. zem. 242, 246, 274/2, 2421, 2513/2, 2513/3, 2559/1, 2559/2, K.O. Dubrava   // 07.05.2018.  3MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u N.N. br.38/18 od 25. travnja 2018.g.    // 26.04.2018.  840KB
JAVNI NATJEČAJ - Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja   // 26.04.2018.  170KB

OGLAS - obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua)    // 18.04.2018.  61KB
Oglas – opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta te sadržaju i načinu razgovora   // 06.04.2018.  61KB
OGLAS – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme   // 03.04.2018.  295KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme- Odluka o obustavi Oglasa   // 30.03.2018.  290KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 30. ožujka 2018. godine.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 12.a. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu. Sukladno odredbi članka 12.a stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

HOPS – izgradnja dalekovoda TS Bilice – TS Trogir – poziv za usmenu raspravu   // 26.03.2018.  380KB

Zaključak o očevidu za vodovod VSP Supljak – VSP Kanica u K.O. Rogoznica dana 29. I 30. 03.2018.g.  707KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua)   // 23.03.2018.  1MB
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme   // 12.03.2018.  1,6MB
Oglas – opis poslova i podatci o plaći te sadržaju i načinu razgovora   // 12.03.2018.  70KB

Zaključak o očevidu za vodovod VSP Supljak – VSP Kanica u K.O. Rogoznica dana 29. I 30. 03.2018.g.  707KB

Javni natječaj (NN, br. 123/17)- javna objava rješenja o prijmu u državnu službu: 
Javni natječaj- rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za hrvatske branitelje  
Javni natječaj- rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za pravna pitanja i nadzor općih akata  
Javni natječaj- rješenje o prijmu- stručni referent u pisarnici  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za turizam  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- viši matičar  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- voditelj odjela  

HEP – Poziv vlasnicima i posjednicima zemljišta radi očitovanja o predloženim vještacima u postupku osiguranja dokaza TS kv KAPELA   // 22.02.2018.  360KB

Evidencija o iskazanim potrebama i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 22.02.2018.  130KB

Evidencija o iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 22.02.2018.  110KB

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2017. GODINE   1.3MB
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE   0.5MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 07.02.2018.  1.39MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 31.01.2018.  1.28MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 29.01.2018.  1.35MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 24.01.2018.  1.25MB

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018/2019.   // 17.01.2018.  849KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja- Javni natječaj (NN, broj 123/17)   // 10.01.2018.  114KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 05.01.2018.  25KB

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  260KB

Arhiva objava/a>/p>

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove

Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik