Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
Objave
 
Zaključak – postupak radi povrata oduzete imovine Uljarska zadruga Grlić 1937 // 17.01.2019. 72KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – Javni natječaj (NN, br.111/18 od 12. 12.2018 // 09.01.2019. 78KB

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima  // 28.12.2018. 300KB
Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima.  // 28.12.2018. 40KB

ŽUC – Poziv vlasnicima zemljišta o održavanju očevida za 17. i 18.01.2019. za rekonstrukciju ceste u K.O. Velika Glava K.O. Bratiškovci i K.O. Dubravice“ // 14.12.2018. 2MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u N.N. br.111/2018 od 12.12.2018.g.  // 13.12.2018. 540KB
JAVNI NATJEČAJ – Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja  // 13.12.2018. 220KB

Javni natječaj (Narodne Novine br. 93/18)- javna objava rješenja o prijmu u državnu službu:
Javni natječaj – rješenje o prijmu – matičar  

Javni natječaj (Narodne Novine br. 88/18 - javna objava rješenja o prijmu u državnu službu:
Javni natječaj – rješenje o prijmu – upravni savjetnik za imovinsko-pravne poslove  
Javni natječaj – rješenje o prijmu – stručni referent u pisarnici  
Javni natječaj – rješenje o prijmu – viši upravni referent za zaštitu žrtava i sudionika rata  

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – ZAKLJUČAK o imenovanju privremenog zastupnika za čes. zem. 1883, 8441, 8442, 8446, 8507, 8508, 8519, 8521, 9113, 9115, 9150, 9151, 9158, 9162, 9166, 9312, 9329, 9331, 9121 K.O. Račice izvlaštenje zemljišta radi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda VSP Supljak – VSP Kanica  // 11.12.2018. 5,7MB

Zaključak o usmenoj raspravi za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje dalekovoda Bilice-Trogir  // 04.12.2018. 660KB

ŽUC – Poziv vlasnicima zemljišta u K.O. Velika Glava na očitovanje o predloženim vještacima  // 03.12.2018. 660KB

ŽUC – Poziv vlasnicima zemljišta u K.O. Dubravice na očitovanje o predloženim vještacima  // 03.12.2018. 600KB

Usluga čišćenja – Odluka o odabiru  // 30.11.2018. 500KB

Zaključak o očevidu radi osiguranja dokaza radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera dana 14.12.2018.g.  // 27.11.2018. 500KB

Vodovod i odvodnja – Poziv za usmenu raspravu izvlaštenje zemljišta cjevovod K.O. Račica  // 23.11.2018. 500KB

ŽUC Šibenik – Poziv vlasnicima zemljištima u K.O. Bratiškovci na očitovanje o predloženim vještacima   // 23.11.2018. 800KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – Javni natječaj (NN, br. 88/18 od 03.10.2018.)  // 06.11.2018. 100KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja – Javni natječaj (NN, br. 93/18 od 19.10.2018.)  // 06.11.2018. 86KB

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - USLUGA ČIŠĆENJA   // 2.11.2018. 0,3MB
TROŠKOVNIK-PRILOG POZIVU ZA DOSTAVU PONUDE - USLUGA ČIŠĆENJA.xls  // 2.11.2018. 0,5MB

HOPS – Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika za cest. zemlj. 3082/3, 3100/6, 372, 3109, 3676 sve K.O. Dubrava – izvlaštenje zemljišta radi izgradnje dalekovoda  // 24.10.2018. 3MB

HEP Elektra Šibenik – Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika vlasnicima čest. zem. 7921 K.O. Tisno izgradnja TS Kapela  // 24.10.2018. 0,7MB

Zaključak o zakazivanju usmene rasprave 05.11.2018 u predmetu po zahtjevu HOPS d.o.o. Zagreb za nepotpuno izvlaštenje nekretnina u K.O. Vrpolje radi izgradnje dalekovoda TS Bilice – TS Trogir  // 24.10.2018. 0,7MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u NN, br. 93/18 od 19. listopada 2018. g.)   // 20.10.2018. 1,1MB
JAVNI NATJEČAJ (NN, br. 93/18) - Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu provjere znanja  // 20.10.2018. 0,2MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u NN, broj 88/18 od 03. listopada 2018. g.)  // 04.10.2018. 0,8MB
JAVNI NATJEČAJ (NN, br. 88/18) - Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja  // 04.10.2018. 0,8MB

Šibensko-kninska županija – postavljanje privremenog zastupnika vlasnicima čes. zem. 333/3, 374/2, 374/6, 2138, 2178/1, 2178/2, 2178/3, 2178/4, 2180 K.O. Jadrtovac  // 26.09.2018. 0,5MB

Poziv vlasnicima/posjednicima nekretnina u K.O. Sevid  // 18.09.2018. 0,5MB

Poziv vlasnicima/posjednicima nekretnina u K.O. Rogoznica i K.O. Sevid  // 12.09.2018. 0,5MB

HEP – ODS doo, Elektra Šibenik, poziv za usmenu raspravu za dan 26. i 27. rujna 2018. godine čes. zem. 7921 i 7923/1 K.O. Tisno izvlaštenje zemljišta radi izgradnje TS Kapela  // 12.09.2018. 1,5MB

E v i d e n c i j a iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rada u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2018/19  // 11.09.2018. 0,6MB
E v i d e n c i j a iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2018/19  // 11.09.2018. 0,6MB

PLAN djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2018.-2022. godine  // 04.09.2018. 0,6MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 21. rujna 2018.g. za čest. zem. 9327, 9328, 9329, 9331, 8441, 8442 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,5MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 20. rujna 2018.g. za čest. zem. 9162, 9166, 9312, 9325 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,5MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 19. rujna 2018.g. za čest. zem. 9116, 9151, 9158 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 18. rujna 2018.g. za čest. zem. 8457, 8458, 8505/1, 8506/1, 8456, 8509, 8507, 8508, 8519, 8521, 9313, 9115 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,8MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – izgradnja cjevovoda Supljak-Kanica, poziv za usmenu raspravu za 17. Rujna 2018.g. za čest. zem. 1883, 8429, 8439, 8451, 5446 K.O. Račice  // 03.09.2018.  1,3MB

Vodovod i odvodnja Šibenik – postavljanje privremenog zastupnika vlasnicima čes. zem. 5108, 5105 i 5109 K.O. Primošten  // 28.08.2018.  1,4MB

HOPS d.o.o. Zagreb – Poziv za usmenu raspravu za dan 28. kolovoza 2018. za čest. zem. 3681/3, 2665 K.O. Dubrava  // 20.07.2018.  1,82MB

HOPS d.o.o. Zagreb – Poziv za usmenu raspravu za čest. zem. 2972/2, 2968/2, 2968/3, 2973/2, 2988 K.O. Dubrava  // 20.07.2018.  1,8MB

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – poziv za usmenu raspravu za 22.08.2018. čest. Zem. 5113/1, 5195/1 K.O. Primošten  // 20.07.2018.  863KB

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik – poziv za usmenu raspravu za 21.08.2018. čest. Zem. 5105, 5108, 5109 K.O. Primošten  // 20.07.2018.  1MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji  // 13.07.2018.  83KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (objavljen 04. Lipnja 2018.) – Javna objava rješenja  // 13.07.2018. 500B

Javni natječaj (NN, br. 38/18) – javna objava rješenja o prijmu u državnu službu  // 21.06.2018.  83KB

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA TESTIRANJA - Oglas  // 21.06.2018.  83KB

Plan nabave za 2018. godinu  // 19.06.2018.  1,4MB

Šibensko-kninska županija – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje dalekovoda u K.O. Dubrava 05.07.2018.  // 19.06.2018.  1,4MB

Šibensko-kninska županija – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje dalekovoda u K.O. Dubrava 04.07.2018.  // 19.06.2018.  452KB

Šibensko-kninska županija – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta u svrhu izgradnje dalekovoda u K.O. Dubrava 03.07.2018.   // 19.06.2018.  1,3MB

OGLAS – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme      1,24MB
OGLAS – opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja  170KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (objavljen 03. travnja 2018.) - Javna objava Rješenja o prijmu  738KB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 15.06.2018.  470KB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 14.06.2018.  2,7MB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 13.06.2018.  1MB

Šibensko-kninska županija - poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja zemljišta sustav navodnjavanja u K.O. Jadrtovac 12.06.2018.  1,4MB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja - Javni natječaj (NN, broj 38/18)    // 22.05.2018.  87KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 15. svibnja 2018. godine

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 12.a. stavka 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu.

 Odredbom članka 7. Uredbe o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 30/14. i 115/16, u nastavku - Uredba) propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 8. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih stambenih jedinica. Raspoloživa stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive stambene jedinice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 9. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta i nalaze se na trećoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju i površini raspoloživih građevinskih čestica. Raspoloživa građevinska čestica daruje se obitelji s treće liste prvenstva kojoj odgovara površina raspoložive građevinske čestice i koja ima najveći broj bodova na listi.

Odredbom članka 10. stavka 1. Uredbe propisano je da rješavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjeve za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u svom vlasništvu i nalaze se na četvrtoj listi prvenstva mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vrši prema broju bodova na listi prvenstva na način da se prvo rješavaju zahtjevi koji imaju najveći broj bodova na listi. Stavkom 2. iste odredbe propisano je da broj zahtjeva korisnika koji se rješavaju u tekućoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekućoj proračunskoj godini za tu namjenu.

 

HOPS poziv za usmenu raspravu za 21.05.2018. za cest. zem. 446/1, 3594, 3595, 3626 K.O. Dubrava   // 11.05.2018.  1,3MB

HOPS poziv za usmenu raspravu za 22.05.2018. za cest. zem. 3628, 3650/1, 3650/2, 3674, 3675/1 K.O. Dubrava“   // 11.05.2018.  1,6MB

HOPS poziv za usmenu raspravu za 23.05.2018. ua cest. zem. 3687/1, 3990/5, 4174/3 K.O. Dubrava   // 11.05.2018.  1,2MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 11.05.2018.  1,3MB

HOPS – poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja čest. zem. 2668/1, 2668/2, 2730, 2772/3, 3082/3, 3100/6, 3121/2, 369, K.O. Dubrava   // 09.05.2018.  3,6MB

HOPS – Poziv za usmenu raspravu u postupku izvlaštenja čest. zem. 242, 246, 274/2, 2421, 2513/2, 2513/3, 2559/1, 2559/2, K.O. Dubrava   // 07.05.2018.  3MB

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (objavljen u N.N. br.38/18 od 25. travnja 2018.g.    // 26.04.2018.  840KB
JAVNI NATJEČAJ - Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu provjere znanja   // 26.04.2018.  170KB

OGLAS - obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua)    // 18.04.2018.  61KB
Oglas – opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta te sadržaju i načinu razgovora   // 06.04.2018.  61KB
OGLAS – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme   // 03.04.2018.  295KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme- Odluka o obustavi Oglasa   // 30.03.2018.  290KB

 

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Šibenik, 30. ožujka 2018. godine.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Šibenik, temeljem odredbe članka 12.a. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”: br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15,) objavljuje LISTE PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2018. godinu. Sukladno odredbi članka 12.a stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od petnaest dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji.

 

HOPS – izgradnja dalekovoda TS Bilice – TS Trogir – poziv za usmenu raspravu   // 26.03.2018.  380KB

Zaključak o očevidu za vodovod VSP Supljak – VSP Kanica u K.O. Rogoznica dana 29. I 30. 03.2018.g.  707KB

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua)   // 23.03.2018.  1MB
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme   // 12.03.2018.  1,6MB
Oglas – opis poslova i podatci o plaći te sadržaju i načinu razgovora   // 12.03.2018.  70KB

Zaključak o očevidu za vodovod VSP Supljak – VSP Kanica u K.O. Rogoznica dana 29. I 30. 03.2018.g.  707KB

Javni natječaj (NN, br. 123/17)- javna objava rješenja o prijmu u državnu službu: 
Javni natječaj- rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za hrvatske branitelje  
Javni natječaj- rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za pravna pitanja i nadzor općih akata  
Javni natječaj- rješenje o prijmu- stručni referent u pisarnici  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- samostalni upravni referent za turizam  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- viši matičar  
Javni natječaj-rješenje o prijmu- voditelj odjela  

HEP – Poziv vlasnicima i posjednicima zemljišta radi očitovanja o predloženim vještacima u postupku osiguranja dokaza TS kv KAPELA   // 22.02.2018.  360KB

Evidencija o iskazanim potrebama i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena, odnosno radnicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u osnovnim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 22.02.2018.  130KB

Evidencija o iskazanih potreba za zaposlenicima , organizacijskim viškovima i zaposlenicima na neodređeno nepuno radno vrijeme te radnicima koji žele zamijeniti mjesto rad u srednjim školama Šibensko-kninske županije za šk. godinu 2017/18.   // 22.02.2018.  110KB

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2017. GODINE   1.3MB
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE   0.5MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 07.02.2018.  1.39MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 31.01.2018.  1.28MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 29.01.2018.  1.35MB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 24.01.2018.  1.25MB

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018/2019.   // 17.01.2018.  849KB

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja- Javni natječaj (NN, broj 123/17)   // 10.01.2018.  114KB

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji   // 05.01.2018.  25KB

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  260KB

Arhiva objava

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove

Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik