Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Služba za društvene djelatnosti

Odjel za društvene djelatnosti

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zastitu zdravstveno neosiguranih osoba
Zahtjev za povlasteni prijevoz invalidne osobe
Zahtjev za ovjeru evidencije o ljekovima i opojnim drogama
Zahtjev za prijevremeni upis djece u prvi razred osnovne škole
Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole
Zahtjev za uvrštenje u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole radi utvrđivanja psihofizičkog stanja
Zahtjev o ovjeravanje izjave o uzdržavanju

Prijava za upis u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za upis fizičke osobe u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz registra sportskih djelatnosti
Obrazac 1. - Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. - Trogodišnnji program rada
Obrazac 3. - Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. - Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. - Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. - Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. - Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. - Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Odjel za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

Izjava korisnika o sastavu kućanstva - jednokratna novčana pomoć
Izjava o imovini, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ iz članka 7. stavka 1. Uredbe
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ iz članka 3. stavka 1. Uredbe
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA HRVI-a
ZAHTJEV ZA OBITELJSKU INVALIDNINU-SUPRUGA I DJECA
ZAHTJEV ZA OBITELJSKU INVALIDNINU-RODITELJI
POPIS DOKUMENTACIJE ZA STATUS HRVI-a.DOC
POPIS DOKUMENTACIJE ZA OBITELJSKU INVALIDNINU


Služba za opću upravu

Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo

Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih
Zahtjev za izdavanje isprava iz matice vjenčanih
Zahtjev za izdavanje isprava iz matice umrlih
Zahtjev za izdavanje domovnice
Zahtjev za promjenu osobnog imena


Odjel za opću upravu

Zahtjev za upis u Registar udruga RH
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
Zahtjev za upis promjena u registar udruga RH
Klasifikacija djelatnosti udruga
Popis ciljanih skupina
Nomenklatura sportova i sportskih grana
Zahtjev za izvadak iz Registra udruga RH
Zahtjev za upis u registar stranih udruga u RH
Zahtjev za upis promjena u registar stranih uduga u RH
Napomena: obrasci  zahtjeva za upis i zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga
                       podnose  se u dva primjerkaSlužba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Zahtjev za izdavanje uvjerenje iz obrtnog registra
Zahtjev za odjavu poslovne jedinice
Zahtjev za upis u Evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju obrt
Zahtjev za izdavanje izvadka iz obrtnog registra

Odjel za gospodarstvo


PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR
- Dokumenti za upis u obrtni registar
- Dokumenti za upis promjena u obrtnom registru
- Dokumenti za upis zajedničkog obrta
- Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta
- Dokumenti za odjavu obrta

PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
- Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka

PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
- Dokumenti za upis izdvojenog pogona
- Dokumenti za upis promjena izdvojenog pogona
- Dokumenti za upis prestanka izdvojenog pogona
PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU I IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE SPOREDNOG ZANIMANJA ILI DOMAĆE RADINOSTI
ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU OBRTNIČKU DJELATNOST
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU MINIMALNO- TEHNIČKIH UVJETA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE- TRGOVAČKA DRUŠTVA I OST.PRAV.OSOBE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU MINIMALNO-TEHNIČKIH UVJETA ZA OBRT
ZAHTJEV ZA ODJAVU POSLOVNE JEDINICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, PRIJEVOZ TERETA,AUTO TAKSI PRIJEVOZ, AGENCIJSKE DJELATNOSTI I KOLODVORSKE USLUGE
ZAHTJEV ZA ODJAVU RJEŠENJA O LICENCIJI
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA INVALIDE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU MINIMALNO-TEHNIČKIH UVJETA ZA PRODAJU VLASTITIH PROIZVODA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA IZ OBRTNOG REGISTRA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ OBRTNOG REGISTRA
PRIJAVA ZA UPIS ILI PROMJENU U UPISNIKU BOŽIČNIH DRVACA BD-1
DOKUMENTI ZA UPIS U UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIČNIH DRVACA
EVIDENCIJA O BOŽIČNIM DRVCIMA- BD-2 doc2
ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U UPISNIK DOBAVLJAČA BDZ Obrazac BD2
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA KRČENJE - ČISTA SJEČA ŠUMAOdjel za turizam


Zahtjev za usluge u domaćinstvu (građani - iznajmljivači-1
Zahtjev za odjavu odobrenja (građani - iznajmljivači )
Zahtjev za nastavak pružanja usluga u domaćinstvu
Zahtjev za djelomičnu odjavu odobrenja (građani - iznajmljivači )
Zahtjev za usluge u seljačkom domaćinstvu
Zahtjev za kategorizaciju soba, apartmana (obrtnicitrgovačka društva )
Zahtjev za pansion (obrtnici trgovačka društva )
Zahtjev za hostel, prenoćište, odmaralište (obrtnici, trg
Zahtjev za hotel baštinu (obrtnici trgovačka društva )
Zahtjev za kampiralište i kamp odmorište (obrtnici trgov
OBAVIJEST O POČETKU RADA - smještajni objekt
Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-obrt
Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-trgovačko društvo
Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-štekat (obrtnici trg. društva )
Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-obrt
Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-trgovačko društvo
Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-štekat
Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta
OBAVIJEST O POČETKU RADA - ugostiteljski objekt
Zahtjev za turističke vodiče
Zahtjev za zamjenu stare iskaznice turističkog vodiča(1)
Zahtjev za turističke agencije
Zahtjev za promjenu voditelja turističke agencije
Zahtjev za odjavu turističke agencije
Zahtjev za odobrenje- ostale turističke usluge
OBAVIJEST O POČETKU RADA - turistička agencija
Zahtjev za plovne objekte za izlete i krstarenja
OBAVIJEST O POČETKU RADA - plovni objekt
Zahtjev za odjavu smještajnog objekta (obrtnici, doo )
Zahtjev za odjavu plovnog objekta


Odjel za obnovu

Priznavanje statusa povranika

Zahtjev za priznavanje stausa povratnika

Stambeno zbrinjavanje

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje A3
Zahtjev za stambeno zbrinjavanje A4
Izjava za gradjevinski materijal
Izjava vlasnika
Izjava suvlasnika
Izjava za javnog bilježnika

Služba za zajedničke poslove

Zahtjev za odobravanje pravne pomoći
Zahtjev za pristup informacijama
Izričita pisana suglasnost

Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik