Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Služba za društvene djelatnosti

Odjel za društvene djelatnosti

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zastitu zdravstveno neosiguranih osoba
Zahtjev za povlasteni prijevoz invalidne osobe
Zahtjev za ovjeru evidencije o ljekovima i opojnim drogama
Zahtjev za prijevremeni upis djece u prvi razred osnovne škole
Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole
Zahtjev za uvrštenje u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole radi utvrđivanja psihofizičkog stanja
Zahtjev o ovjeravanje izjave o uzdržavanju

Prijava za upis u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za upis fizičke osobe u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu u registar sportskih djelatnosti
Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz registra sportskih djelatnosti
Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom stanju
Obrazac 1. - Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. - Trogodišnnji program rada
Obrazac 3. - Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. - Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. - Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. - Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. - Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. - Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Odjel za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

Izjava korisnika o sastavu kućanstva - jednokratna novčana pomoć
Izjava o imovini, te o dopuštenju da se izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ iz članka 7. stavka 1. Uredbe
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ iz članka 3. stavka 1. Uredbe
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA HRVI-a
ZAHTJEV ZA OBITELJSKU INVALIDNINU-SUPRUGA I DJECA
ZAHTJEV ZA OBITELJSKU INVALIDNINU-RODITELJI
POPIS DOKUMENTACIJE ZA STATUS HRVI-a.DOC
POPIS DOKUMENTACIJE ZA OBITELJSKU INVALIDNINU

Izjava korisnika o sastavu kućanstva Obrazac broj 2
Izjava korisnika o sastavu kućanstva Obrazac broj 3
IZJAVA O KORIŠTENJU PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE Obrazac broj 2
PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA I UKUPNOM PRIHODU ČLANOVA KUĆANSTVA U PRETHODNOJ GODINI
POPIS DOKUMENTACIJE ZA STATUS HRVI-a
ZAHTJEV priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć Obrazac broj 2
Zahtjev za povrat troškova pokopa umrlog HB-HRVI Domovinskog rata
ZAHTJEV za priznavanje prava na besplatne udžbenike Obrazac broj 1
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE Obrazac 1
ZAHTJEV za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć Obrazac 1
ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE Obrazac broj 3
ZAPISNIK O IZJAVI STRANKE Obrazac broj 4


Služba za opću upravu

Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo

Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih
Zahtjev za izdavanje isprava iz matice vjenčanih
Zahtjev za izdavanje isprava iz matice umrlih
Zahtjev za izdavanje domovnice
Zahtjev za promjenu osobnog imena


Odjel za opću upravu

Zahtjev za upis u Registar udruga RH
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
Zahtjev za upis promjena u registar udruga RH
Klasifikacija djelatnosti udruga
Popis ciljanih skupina
Nomenklatura sportova i sportskih grana
Zahtjev za izvadak iz Registra udruga RH
Zahtjev za upis u registar stranih udruga u RH
Zahtjev za upis promjena u registar stranih uduga u RH
Napomena: obrasci  zahtjeva za upis i zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga
                       podnose  se u dva primjerkaSlužba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove


Zajednički obrasci

1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR
1a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1b. Dokumenti za upis promjena u obrtnom registru
1c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta
1d. Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta
1e. Dokumenti za odjavu obrta
2. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
2a. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka
3. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
3a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona
3b. Dokumenti za upis promjena izdvojenog pogona
3c. Dokumenti za upis prestanka izdvojenog pogona
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA IZ OBRTNOG REGISTRA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ OBRTNOG REGISTRA


Odjel za gospodarstvo


1. PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU I IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE SPOREDNOG ZANIMANJA ILI DOMAĆE DJELATNOSTI
2. ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU OBRTNIČKU DJELATNOST
3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU MINIMALNO- TEHNIČKIH UVJETA - za obavljanje trgovačke djelatnosti
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU MINIMALNO-TEHNIČKIH UVJETA - iz oblasti trgovine za trgovački obrt i izdavanje rješenja
5. ZAHTJEV ZA ODJAVU POSLOVNE JEDINICE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCIJE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, PRIJEVOZ TERETA...
7. ZAHTJEV ZA ODJAVU RJEŠENJA O LICENCIJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA, PRIJEVOZ TERETA...
8. ZAHTJEV ZA PRIJAVU VOZILA U LICENCIJIU
9. ZAHTJEV ZA ODJAVU VOZILA IZ LICENCIJIE
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
10.a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA UDRUGE
11. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU MINIMALNO-TEHNIČKIH UVJETA - trgovine za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
12. PRIJAVA ZA UPIS ILI PROMJENU U UPISNIKU BOŽIČNIH DRVACA BD-1
13. EVIDENCIJA O BOŽIČNIM DRVCIMA- BD-2 doc2
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE RJEŠENJA IZ OBRTNOG REGISTRA


Odjel za turizam


1.Zahtjev za usluge u domaćinstvu ( građani - iznajmljivači-1
2.Zahtjev za odjavu odobrenja ( građani - iznajmljivači )
3. Zahtjev za nastavak pružanja usluga u domaćinstvu
4.Zahtjev za djelomičnu odjavu odobrenja ( građani - iznajmljivači )
5.Zahtjev za usluge u seljačkom domaćinstvu
6.Zahtjev-za-trajno-rjesenje-domacinstvo
7.Zahtjev za kategorizaciju soba, apartmana ( obrtnici-trgovačka društva )
8.Zahtjev za hostel, prenoćište, odmaralište ( obrtnici, trgovačka društva )
9.Zahtjev za pansion ( obrtnici trgovačka društva )
10.Zahtjev-za-nastavak-kategorizacija-obrtnici-trgovacka-drustva
11.Zahtjev za odjavu smještajnog objekta ( obrtnici, doo )
12.Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-obrt
13.Zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti-obrt
14.Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-trgovačko društvo
15.Zahtjev za nastavak ugostiteljske djelatnosti-trgovačko društvo
16.Zahtjev za MTU ugostiteljstvo-štekat-obrti i trgovačka društva
17.Zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti na otvorenom-štekat-obrti i trgovačka društva
18.Zahtjev odjavu ugostiteljskog prostora
19.Zahtjev za plovne objekte za izlete i krstarenja
20.obavijest o početku rada ugostiteljskog objekta
21.Zahtjev odjavu plovnog objekta
22.Zahtjev za odobrenje - ostale turističke usluge
23.Zahtjev za turističke agencije
4.Obavijest o početku rada turističke agencije
25.Zahtjev za odjavu turističke agencije
26.Zahtjev za turističke vodiče


Odjel za obnovu

Priznavanje statusa povranika

Zahtjev za priznavanje stausa povratnika

Stambeno zbrinjavanje

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje A3
Zahtjev za stambeno zbrinjavanje A4
Izjava za gradjevinski materijal
Izjava vlasnika
Izjava suvlasnika
Izjava za javnog bilježnika

Služba za zajedničke poslove

Zahtjev za odobravanje pravne pomoći
Zahtjev za pristup informacijama
Izričita pisana suglasnost

Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik