Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Edita Grubišić, dipl. iur.         
Trg Pavla Šubića I br. 2,  22000 Šibenik   
Tel: 022 244 205
Fax: 022 244 204
E-mail:  predstojnica@udu-skz.hr

Predstojnica Ureda je čelnik Ureda državne uprave koji upravlja radom ureda u jedinici područne (regionalne) samouprave, te prema članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave obvezan je da brine o provedbi zakona i drugih propisa, nadzire zakonitost i pravovremenost obavljanja poslova, usklađuje rad u uredu državne uprave i provodi neposredan nadzor nad radom u uredu, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove, daje upute za rad, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika i brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti određene zakonom, obavlja nadzor nad poslovima državne uprave u ispostavama u općinama i gradovima, osigurava suradnju ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predstojnice, sve poslove u nadležnosti predstojnice obavlja zamjenik predstojnice.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik