Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Služba za zajedničke poslove

Voditeljica Službe:
Ivana Veštić, dipl. iur.

Trg Pavla Šubića I br. 2, 
22000 Šibenik
Tel: 022 244 205          
Fax: 022 244 204
E-mail: ivana.vestic@udu-skz.hr

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE obavlja zajedničke poslove za potrebe Ureda kao što su: opći, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi pisarnice, poslovi javne nabave i poslovi planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda. U Službi za zajedničke poslove obavljaju se i poslovi nadzora nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te poslovi odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći.

U okviru Službe za zajedničke poslove za obavljanje poslova iz njenog djelokruga ustrojavaju se:

 1. Odjel za ljudske potencijale i nadzor zakonitosti općih akata obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:
  • nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor),
  • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • nadzor nad zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i koordinacija vijeća nacionalnih manjina,
  • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije;
  • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći,
  • stručne i upravne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika,
  • planiranje, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima za potrebe Ureda,
  • zaštitu na radu, te protupožarna zaštita.
 2. Odjel za računovodstvene poslove i informatiku, obavlja stručne poslove koji se odnose na:
  • izradu financijskih planova, te praćenje njihovog izvršenja,
  • izradu financijskih, statističkih i ostalih izvješća,
  • izradu godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga,
  • provedbu postupka javne nabave,
  • nabavu materijala( uredskog i ostalog),
  • knjigovodstvene, blagajničke i poslove likvidature, te poslove obračuna plaća i ostalih primanja,
  • stručnu obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava,
  • suradnju u izradi informatičkih projekata, razvoja i organiziranja programske podrške informatičkog i komunikacijskog sustava, te obavlja i
  • pomoćno-tehničke poslove.

Odjel za ljudske potencijale i nadzor zakonitosti općih akata
Trg Pavla Šubića I br. 2,  22000 Šibenik
Tel: 244-230
Fax: 244-204
E-mail: kadrovski-poslovi@udu-skz.hr
E-mail: pravna-pomoc@udu-skz.hr

Odjel za računovodstvene poslove i informatiku
Trg Pavla Šubića I br. 2,  22000 Šibenik
Tel: 244-210
Fax: 244-204
E-mail: racunovodstvo@udu-skz.hr

Radno vrijeme:

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svaki radni dan od 8:00 do 13:30 sati
Dnevni odmor od 10,30 do 11,00 sati
Pisarnica radi svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik