Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 

Služba za opću upravu

Voditeljica Službe
Anita Mihaljević, dipl. iur.

Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
Tel: 244-270
Fax: 244-272
E-mail: opca-uprava@udu-skz.hr

Služba za opću upravu bavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, pružanje primarne besplatne pravne pomoći te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu rada drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica ureda.
U okviru Službe za opću upravu za obavljanje poslova iz njenog djelokruga ustrojavaju se:

1. Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • promjenu osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama,
 • vođenje državnih matica i vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, te izdavanje dokumenata iz istih,
 • verifikaciju upisa u elektroničkom obliku (drugi primjerak državnih matica),
 • pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, te sklapanje braka u građanskom obliku,
 • stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske.

2. Odjel za opću upravu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga,
 • vođenje registra udruga u informatičkom obliku i zbirke isprava udruga, te izdavanje potvrda iz istih,
 • provođenje postupka likvidacije udruga,
 • provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga,
 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga,
 • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog,
 • davanje pravnih savjeta i sastavljanje podnesaka u okviru primarne pravne pomoću u postupcima pred javno pravnim tijelima koje se odnose na statusna prava građana, na utvrđivanje prava i obveza iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi, zaštitu prava radnika pred poslodavcem, te svim ostalim upravnim postupcima sukladno zakonu,
 • vođenje evidencije o popisima birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača, te izdavanje potvrda iz iste,
 • provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju,

Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo
Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
Tel: 244-273
Fax: 244-272
E-mail: osobna-stanja@udu-skz.hr

Odjel za opću upravu
Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
Tel: 244-274; 244-277
Fax: 244-272
E-mail: renata.juric.paic@udu-skz.hr


Matični uredi na području Šibensko-kninske županije organizirani su u Uredu kao unutarnje ustrojstvene jedinice u Službi za opću upravu, Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo, te u Ispostavi u Kninu i Ispostavi u Drnišu, sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske utvrđene posebnim propisom, i to:

 1. Matični ured u Šibeniku
 2. Matični ured Skradin
 3. Matični ured Vodice
 4. Matični ured Tisno
 5. Matični ured Drniš
 6. Matični ured Gradac
 7. Matični ured Unešić
 8. Matični ured Knin
Matični ured Šibenik
Petra Grubišića 3, 22000 Šibenik
Tel: 022 216 823, 022 216 029
maticni.ured.sibenik@udu-skz.hr
Matični ured Skradin
Trg male Gospe 3, 22222 Skradin
Tel: 022 333 844
Uredovni dani su ponedjeljak i četvrtak.
Matični ured Vodice
Obala J.I. Cote 10, 22211 Vodice
Tel: 022 443 036
Matični ured Tisno
Trg Dr. Šime Vlašića 7, 22240 Tisno
Tel: 022 439 237
Matični ured Knin
Dr. Franje Tuđmana br. 2,  22300 Knin
Tel: 022 244 331, 022 244 327
Fax: 022 244 328
maticni.ured.knin@udu-skz.hr
Matični ured Drniš (MU Unešić i MU gradac)
Kralja Tomislava br. 2,  22320 Drniš
Tel: 022 244 110, 022 244 111
Fax: 022 886 750
maticni.ured.drnis@udu-skz.hr

Radno vrijeme:

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svaki radni dan od 8:00 do 13:30 sati
Dnevni odmor od 10,30 do 11,00 sati
Pisarnica radi svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Matični uredi rade svakim radnim danom od 8:00 do 13:00 sati

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik