Naslovna Predstojnica Ureda Službe Ispostave Objave Obrasci Korisni linkovi Etički kodeks Kontakt
 
 

Ured državne uprave u Šibensko–kninskoj županiji obavlja poslove državne uprave na području  Šibensko-kninske  županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Sjedište Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji  je  u Šibeniku.

Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  • gospodarstvo (industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo, vodno gospodarstvo, ribarstvo, pomorstvo, promet i veze, turizam, poljoprivreda i šumarstvo i  lovstvo).
  • društvene djelatnosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, tržište rada i odnosi sa sindikatima, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, sanitarna inspekcija, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštita hrvatskih državljana sudionika II svjetskog rata, zaštita vojnih i civilnih invalida II svjetskog rata i zaštita osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. 5. 1945., te članova njihovih obitelji, zaštita prava i rješavanje o statusu članova obitelji poginuloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te hrvatskih branitelja, kao i suradnja u poslovima u svezi s ekshumacija i sahranom posmrtnih ostataka žrtava rata),
  • obnova ratom razrušenih objekata,
  • imovinsko – pravne poslove (poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanje vlasničko – pravnih odnosa i denacionalizacija),
  • opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu),
  • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave,
            U Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno – tehnički poslovi.
             Ured državne uprave u Šibensko–kninskoj županiji obavlja upravne i druge stručne poslove iz stavka 1. ovog članka, u skladu sa posebnim zakonima kojima se uređuje pojedino upravno područje.

            Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Šibensko–kninskoj županiji u sjedištu Ureda ustrojene su  slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

            1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
            2. Služba za društvene djelatnosti
            3. Služba za opću upravu
            4. Služba za zajedničke poslove

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji izvan sjedišta  osnovane su: 

            1. Ispostava u Kninu  za područje grada Knina, te općina Ervenik, Kistanje, Biskupija, Kijevo i Civljane.
            2. Ispostava u Drnišu  za područje grada Drniša, te općina Promina, Ružić i Unešić.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke poslove


Ured Državne Uprave u Šibensko - kninskoj županiji. Sva prava pridržana. Izrada: PRO WEB - Šibenik